Wrap master Class logo

We sluiten 2022 positief af

We hebben geholpen bij het creëren van nieuwe carwrapping-professionals en bij het verfijnen van gevestigde wrappers.

We zijn blij dat dit jaar vol voldoening is geweest. 2022 was het jaar van de bevestiging dat de weg die we zijn ingeslagen de juiste is en dat het zijn vruchten afwerpt.

In een jaar van activiteit werd de school geconsolideerd en vond ze haar plaats op de opleidingsmarkt. We hebben alles ingezet op professionaliteit en direct lesgeven, zonder filters en het leren zo makkelijk mogelijk gemaakt.

We hebben veel gemotiveerde mensen ontmoet en met hen zijn we een opleiding gestart die hen zal leiden tot excellente professionals in de verpakkingsbranche. Mensen van alle achtergronden en achtergronden namen deel aan onze cursussen, wat getuigt van de transversale ontwikkeling van het inpakken.

2022 bevestigde dat de standaard die we bereiken, is wat onze studenten willen, de oplossing om de verschillende Masterclasses in niveaus te verdelen, heeft ons in staat gesteld efficiënter te organiseren en effectiever kennis over te dragen.

Al onze Masterclasses zijn onderverdeeld in 2 of meer niveaus, de cursussen starten vanaf een basisniveau en gaan door met cursussen op gevorderd niveau. Het basisniveau is bedoeld als introductie in deze fantastische automobielsector en het tweede specialisatieniveau voor professionals die begrijpen dat het updaten en perfectioneren van technieken de sleutel is om erkende en gewilde specialisten te worden.

De markt voor carwraps groeit continu en de techniek ook, daarom adviseren wij alle geïnteresseerden in deze sector om een ​​opleiding bij ons te volgen.

×

Wrap Masterclass

×